Skyport Plus HS Setup

Skyport Plus HS är en mycket kompetent fjärrstyrningsenhet för Elinchrom studioblixtar.
Funktionen Hi-Sync ger möjlighet att välja slutartider snabbare än kamerans ordinarie synktider. En viss finjustering av sändaren kan göras för optimalt resultat. Denna artikel visar hur du ställer in både kamera och Skyport Plus HS.

av Michael Clark - 15.02.2016. Från www.elinchrom.com

How to Setup
Hi-Sync Mode

Michael Clark är amerikansk fotograf med världen som sin arbetsplats. Han porträtterar ofta sport, resor, äventyr och landskap med en intensiv och mycket personlig stil genom unika fotograferingsvinklar, intensiva färger och stark grafik.
Som tidigare fysiker så har Michael arbetat på bägge sidor av den tekniska utvecklingen, både utarbetat och arbetat med tekniken, vilket gör att han skickligt kan använda och förstå fördelarna med ny teknik.

Bruksanvisning

Innan du börjar använda Elinchrom Skyport Plus HS rekommenderar vi att du laddar hem och läser igenom bruksanvisningen.
Denna bruksanvisning medföljer inte i produktens förpackning vid köp utan är tillgänglig som PDF från elinchrom.com.

Elinchrom Skyport Plus HS Manual »

Elinchrom Skyport PLus HS Manual

Inställningar för Nikon

Inställningar för Hi-Sync görs i kamerans meny

Ställ in din Nikon kamera på "Automatisk FP" i Anpassningsmenyn.
I detta läge kommer HS-läget automatiskt aktiveras när slutartid snabbare än standard blixtsynk används.

Inställning i kamera för "Automatisk FP":

  • Anpassningsmeny (penna)
  • Gaffling/Blixt
  • Blixtsynkhastighet
  • Välj antingen "1/250 sek (Automatisk FP)" eller "1/320 sek (Automatisk FP)" beroende på kameramodell

Låt kameran alltid stå i inställd i detta läge

Med kamera i detta läge kommer HS-funktionen automatiskt aktiveras när en slutartid snabbar än blixtsynk används.

Du ser HS symbolen i överkant av displayen i Skyport Plus HS enligt bilden nedan.

Inställningar för Canon

Inställningar för Hi-Sync gör i Skyport Transmitter Plus HS

För att nå Hi-Sync måste sändaren ställas in enligt följande:

  • Tryck på knappen nedanför "Setup"
  • Stega ned till "SYNC Mode" med knappen nedanför "dwn"
  • Välj "HS" genom att vrida på funktionshjulet

Vänta några sekunder och därefter är sändare och kamera redo för Hi-Sync

I överkant av displayen syns nu "HS"

Hi-Sync

ODS

Over Drive Sync

Min erfarenhet är att bästa Hi-Sync resultat med Canon är med ODS inställd mellan 2.0 ms och 2.5 ms.
Observera att du bör testa med olika ODS inställningar eftersom varje Canon modell kan kräva olika inställning.

För Nikon krävs i allmänhet ingen injustering av ODS.

Gör så här för att ställa in ODS:

  • Tryck på knappen nedanför "Setup"
  • Stega ned till "ODS Setup" med knappen nedanför "dwn"
  • Justera ODS genom att vrida på funktionshjulet
Funktionen ODS ger möjlighet att finjustera och optimera triggningen efter blixtens brinntidskurva.
ODS kan ställas mellan 0.0 ms (OFF) och 5.0 ms

För att göra en korrekt bedömning av exponering på kamerans display rekommenderar vi att du justerar in kamerans display så att den efterliknar en kalibrerad bildskärm samt att du använder kamerans histogram.

 

Michael Clark är en amerikansk fotograf med världen som sin arbetsplats. Han porträtterar ofta sport, resor, äventyr och landskap med en intensiv och mycket personlig stil genom unika fotograferingsvinklar, intensiva färger och stark grafik. Som tidigare fysiker så har Michael arbetat på bägge sidor av den tekniska utvecklingen, både utarbetat och arbetat med tekniken, vilket gör att han skickligt kan använda och förstå fördelarna med ny teknik.

Se mer av Michael Clark på hans webb »

Följ Michael Clark blogg »