Service

SERVICE OCH SUPPORT

Aifo utför snabb och tillförlitlig service och reparation av Elinchromprodukter.

Garantivillkor

Vi lämnar garanti på alla produkter distribuerade och sålda genom Aifo. Garantitiden är densamma som respektive tillverkare erbjuder, dock minst 1 år.
Vissa tillverkare har längre garanti, t.ex. Elinchrom lämnar två års garanti på studioblixtar, NEC lämnar 3-års garanti på SpectraView bildskärmar.

För produkter ej distribuerade genom Aifo AB eller utanför garantitiden debiteras serviceavgifter enligt gällande taxa.

Kvitto/Fakturaunderlag med produktens serienummer ska alltid bifogas vid garantianspråk.