Guide SV Profiler

Att kalibrera en bildskärm kan verka krångligt men det är varken komplicerat eller svårt. Det handlar om att hitta ett läge där bildskärmen är optimal för dig och din arbetsmiljö. Våga prova dig fram så kommer det bli bra.
SpectraView Profiler 5 är marknadens mest noggranna och avancerade programvara för bildskärmskalibrering.
Tillsamman med en SpectraView bildskärm uppnår du bästa resultat.
Det här är en guide där vi förklarar hur SpectraView Profiler 5 fungerar, dess fördelar och främst hur du använder programmet. Guiden är skriven baserat på version 5.0.2.
Ladda hem senaste versionen av SpectraView Profiler »

Välkomstbilden

När SpectraView Profiler 5 startas visas välkomstsidan. Här finns olika genvägar för att snabbt kalibrera bildskärmen.

Första gången du startar programmet rekommenderar vi att du går igenom de avancerade inställningarna under [Advanced Settings...].

Sida 1 - Presets

Presets är en snabbvalssida. Här väljer man funktionalitet och kan snabbt välja en förinställning.

  1. Display Type - Ändras endast första gången. Var noga med att ange [LCD]
  2. Calibration method - Om du har en NEC SpectraView ska det översta alternativet [Hardware calibration (monitor LUTs)] alltid vara tillgängligt och användas. Endast då blir det en äkta och riktig hårdvarukalibrering. Har du fler bildskärmar inkopplade kan de också kalibreras med SpectraView Profiler 5. Då kan de enklare alternativen användas. SpectraView Profiler 5 kommer själv skugga texten på alternativ som inte är tillgängliga.
  3. Presets - Detta är programmets sparade förinställningar. Du kan välja en befintlig eller skapa en egen (se Tips och Trix längre ner).

Sida 2 - Color temperature

På den här sidan ställer du in vitbalansen. Det finns många olika alternativ men alla syftar till att ange vilken vitbalans skärmen ska ha. Du som vet vilken vitbalans du skall ha väljer den här.

Är osäker rekommenderar vi [D65] för de flesta fotografer.

Sida 3 - Tonal response curve

Gamma är någonting som många upplever krångligt men det är det inte! Var bara noga med att använda rätt gamma för dina bilder. Fel val kan ge "färgstick" i gråskalan.

Om din arbetsfärgrymd är Adobe RGB skall du alltid använda [Gamma 2.2].

Sida 4 - Luminance / Contrast ratio

Ljusstyrkan är troligtvis den viktigaste inställningen för att få bra utskrifter. Rätt balanserad kommer den att se till att utskrifterna varken blir för ljusa eller för mörka.

  1. White luminance - Välj hur ljust vitt skall visas. Vanligast är att ange ett värde manuellt. Det går också att mäta vitt från en annan bildskärm med knappen [Measure]. Undvik att ställa ljusstyrkan över 150cd/m2.
    Vi tipsar om att börja med 120cd/m2 och prova dig fram i steg om ± 10cd/m2.
  2. Black luminance - Anger hur svart det svartaste svart skall visas. Svartpunken går att justera på 4 olika sätt: Lägsta neutrala nivå [Min. Neutral] betyder att svartpunkten ställs till den lägsta kalibreringsbara nivån och är det vanligaste alternativet. Här påverkar kalibreringssensorns kvalitet och förmåga att mäta svärta resultatet. Lägsta ursprungliga [Min. Native], betyder att bildskärmens lägsta nivå sätts som svartpunkt oavsett om kalibreringssensorn kan mäta den eller ej. Kan ge något djupare svärta. Att ställa svärtan manuellt kan passa den som sitter i en lite ljusare arbetsmiljö eller som har svårt att se skillnad på de lägsta nivåerna i svart. Om du har tillgång till Photoshop kan du ange L-värdet (Luminance, se bild nedan) till 0 och sedan 1 och se om du kan se skillnaden mellan dem. Det är viktigt att hålla ett öga på kontrasten när man ställer svärtan manuellt.
    Kontrasten måste alltid vara högre än 256:1

Avslutningsvis kan man mäta en annan bildskärms svartpunkt via knappen [Measure] med hjälp av sitt kalibreringsverktyg om man vill kopiera svartpunkten från en annan bildskärm.

Sida 5 - Profile

Profilinställningar är det sista steget i kalibreringsprocessen. SpectraView Profiler 5 skapar en bildskärmsprofil till operativsystemet. Detta sker automatiskt, men olika operativsystem och olika program har olika kompatibilitet med olika profiler(!). Grundinställningen (som bilden) är det mest kompatibla läget. Ändra endast detta om du säkert vet vad du gör.

Sida 6 - Calibration and profiling

Det sista stoppet innan kalibreringen kan börja. Här namnges bildskärmsprofilen. Vissa anger kalibreringsdatum och vissa anger bildskärmens inställningar vid kalibreringstillfället. Aifo's tips är att ha ett så enkelt namn som möjligt, utan vare sig inställningar eller datum. Om namnet på profilen alltid är detsamma kommer den automatiskt skrivas över vid nästa omkalibrering och ingen behöver tänka på att kasta bort gamla profiler. Eftersom bildskärmsprofilen är färskvara (den skall beskriva hur bildskärmen uppför sig just nu) finns det sällan skäl att spara gamla profiler.

Tips och trix

Innan du börjar kalibrera kan du nu spara dina kalibreringsinställningar med ett eget namn. Detta för att nästa gång enkelt starta en kalibrering utan att gå igenom alla steg ovan.

1. Klicka på [Save Preset]
2. Ange ett namn.
3. Ställ in startskärmen genom att högerklicka/alternativklicka på ikonen [Custom] och ange din egen inställning.
4. Klicka på [Start] eller dubbelklicka på ikonen för din egna inställning för att starta kalibreringen och profileringen.

Steg 7 - Select instrument

Välj ditt kalibreringsvertyg/sensor från listan och klicka på [Connect]. Följ eventuella instruktioner.

Steg 8 -Kalibrering

Placera kalibreringsverktyget mitt på bildskärmen och klicka på [Measure] för att starta kalibreringen. En SpectraView Reference kan ta upp till 15min att kalibrera.

Steg 9 - Validation Results

När denna bild visas är kalibreringen klar och profilen/systemet är validerat.

Den gröna statusbocken visar att systemet är klart att användas!