Till bloggen

Elinchrom Sequence – Seriebildsfotografering med ELB 1200

11 september, 2019 av

Elinchrom ELB 1200 är inte bara den ljusstarkaste batteridrivna studioblixten på marknaden som kan användas för både Hi-Sync och superkort brinntid.

ELB 1200 har också en rad funktioner anpassade för kreativa fotografer som jobbar on location.
Här visar vi hur du kan använda funktionen Elinchrom Sequence.

Video - Actionfotografering med flera blixtar

I menyn på ELB 1200 finns det möjlighet att ändra blixtfunktionen från ”Normal” till ”Sequence” vilket kortfattat innebär att man kan seriekoppla ett antal blixtar så att de växelvis utlöser under en bildsekvens.

Elinchrom Sequence kan ställas in så att 2 till 20 blixtar, eller blixtgrupper, kan utlösas i följd under bildserien. Funktionen ger kreativa fotografer massor med möjligheter att skapa unika bildserier där ett händelseförlopp kan återges med flera olika ljussättningar samtidigt som motivet förflyttar sig genom miljön.

Inställningen är enkel:

  • Öppna menyn och välj ”Flash mode
  • Ändra ”Mode” från ”Normal” till ”Sequence
  • Ge varje blixtenhet en identitet genom att ge dem olika nummer under ”Unit adress”. Observera att flera blixtar kan ha samma nummer när mer avancerade ljussättningar ska skapas.
  • Under ”Total units” anges hur många blixtar/blixtgrupper som ska triggas under en bildserie.
  • Seq. timeout” anger hur länge en bildserie kan pågå innan den startas på nytt.
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Bild 1 i serien. Cyklisten ljussätts med två ELB 1200 för snyggt huvudljus samt friläggning från bakgrund. Genom att använda ELB 1200 HS-Head får motivet en rörelseoskärpa vilket skapar fart i bilden.
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Bild nr 2 i serien. Även här används två ELB 1200. Tack vare blixtarnas enorma ljusstyrka kan ljuskällorna placeras långt från motivet för jämn utlysning över hela bildytan. Observera också att blixtuppställning 1 inte aktiveras vilket skulle vara störande för helhetsintrycket.

Sequence kan även användas vid situationer när hög ljusstyrka krävs i kombination med snabba bildserier. Genom att blixtarnas triggning automatiskt växlar mellan olika enheter kan snabba bildserier skapas även med blixtstyrkan inställd på max.

Elinchrom-ELB1200-Sequence-skier

ELB 1200 har massor med ljuskraft vilket skapar många valmöjligheter för fotografen. Ett problem som kan uppstå med mindre ljusstarka batteriblixtar är att bildens ljussättning kan uppfattas som ”blixtig” eftersom blixten måste placeras mycket nära motivet vilket innebär att ljuset från blixten snabbt avtar i bildkompositionen.

Under denna fotografering har vi haft möjlighet att skapa ett mer naturligt ljus där även närmiljön runt motivet blir rätt exponerad genom att blixtarna kunde placeras på långt avstånd från motivet. Uppskattningsvis stod de ca 10 meter från motivet. Som ljusformare använde vi Elinchrom High Perfomance Reflektorer.